Velkommen til Berg Simonsen Næringsmegling AS

Vi bistår med tjenester knyttet til næringseiendom i Oslo og omegn.

Våre tjenester

fremutleie

Utleie av næringseiendom

For å treffe riktig i markedet må man ha lokalkunnskap og kunnskap om de potensielle leietagernes ønsker og behov.

fremutleie

Fremutleie av næringseiendom

I løpet av en leieperiode kan det skje strukturelle endringer, slik at man vokser ut av lokalet, nedbemanner eller blir fusjonert inn i et nytt selskap.

fremutleie

Reforhandling av leiekontrakter

Vi vil være bindeledd mellom utleier og leietaker under reforhandlingen for å sikre en ryddig og god prosess.

fremutleie

Leietakerrådgivning

Vi bistår leietakere i søkeprosessen etter lokaler. Med god markedskunnskap har vi til enhver tid oversikt over tilgjengelige lokaler og markedspriser.

© Copyright - Berg Simonsen